Kierownictwo SF Polska

Luis Cerdan

Prezes Zarządu

Jacek Dziełak

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny (Animex)

Monika Ejchart

Członek Zarządu
Dyrektor Operacyjny (Agri Plus)

Tomasz Kowalczyk

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający ds. Finansów