Płaszczyzny Zrównoważonego Rozwoju

Działamy w sposób odpowiedzialny

Planowany wzrost ludności do 9 miliardów w 2050 roku niesie za sobą konieczność odpowiedzi na pytanie czy świat będzie posiadał odpowiednią ilość żywności. Sprostanie temu zadaniu oznacza konieczność rozwoju w sposób zrównoważony, czyli bez szkody, a wręcz z korzyścią dla lokalnych społeczności i otoczenia.

Działania zgodne z zasadami i w ramach zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część działań Smithfield Polska. Od kilku lat Smithfiled Foods, Inc. monitoruje i gromadzi wszelkie dane dotyczące zrównoważonego rozwoju dla wszystkich swoich oddziałów na całym świecie. Informacje te obrazują osiągniecia, postęp i realizację celów wytyczanych w 6-ciu płaszczyznach zrównoważonego rozwoju. Dane gromadzone są w corocznym raporcie publikowanym na stronie Smithfiled Commitments pod hasłem: 2013 Integrated Report (PDF).

Smithfield Polska wybrał te same płaszczyzny zrównoważonego rozwoju czyniąc je, podobnie jak we wszystkich oddziałach Smithfield Foods, Inc, częścią biznesowej filozofii działania i strategii. Należą do nich: bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo pracowników, ochrona środowiska, wspieranie lokalnych społeczności oraz budowanie wartości dodanej.

Zobacz więcej o zrównoważonym rozwoju na naszych pozostałych stronach:
Animex
Agri Plus
Agri Plus Pasze
Agri Plus Tucz Kontraktowy