Komunikaty prawno-podatkowe

Informacja Animex Kutno sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja Animex K4 sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja Animex Kutno sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Komunikat z dnia 09 października 2023r. w sprawie połączenia spółek „SF HOLDING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.