Produkcja roślinna

Prowadzimy uprawę płodów rolnych na kilku tysiącach hektarów. Nasze podstawowe uprawy to zboża i rzepak a także kukurydza. Zboże stanowi pierwotny surowiec w całym łańcuchu żywieniowym, w którego tworzeniu specjalizuje się Smithfield Polska.

Zboża z naszych upraw stanowią część surowca wykorzystywanego do produkcji pasz w naszych sześciu wytwórniach pasz zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce. Pozostałą część zbóż skupujemy od polskich rolników prowadzących uprawę w sąsiedztwie naszych wytwórni.

Odbiór zbóż możemy zrealizować własnym transportem wykonując wcześniej w naszym laboratorium ocenę jakościową zboża mającego podlegać zakupowi.