Komunikaty prawno-podatkowe

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia trzech spółek:

  1. SF HOLDING Sp. z o.o. (spółka przejmująca)
  2. Smithfield Polska Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
  3. Rozaliss Investments Sp. z o.o. (spółka przejmowana)

W wyniku połączenia spółka SF HOLDING Sp. z o.o. przejęła dwie pozostałe spółki i zmieniła nazwę na: Smithfield Polska Sp. z o.o.

Obecne dane spółki Smithfield Polska Sp. z o.o. to:

Adres siedziby: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
NIP: 5262461288
KRS: 0000018550
Regon: 016398935BDO: 000609040

Informacja Animex Kutno sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Komunikat z dnia 09 października 2023r. w sprawie połączenia spółek „SF HOLDING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Smithfield Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Rozaliss Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja Animex Kutno sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Informacja Animex K4 sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informacja Animex Kutno sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.