Nasza filozofia działania

Produkcja bezpiecznej żywności, o najwyższej jakości, dla milionów konsumentów indywidualnych i całych rodzin jest celem i priorytetem wynikającym z misji i filozofii działania Smithfield w 11 krajach świata, w których znajdują się oddziały firmy.

W każdym kraju, w którym znajdują się spółki należące do Smithfield Foods, Inc., ich działalność prowadzona jest z pełnym poszanowaniem naszych klientów, konsumentów, dostawców, współpracujących z nami rolników i lokalnych społeczności.

Podstawowym założeniem działania operacyjnego firmy jest integracja pionowa „od pola do stołu”. Zapewnia ona bezpieczeństwo produktu i gwarantuje dostawy najwyższej jakości materiału hodowlanego, mięsa i mięsnych produktów przetworzonych, przy zachowaniu pełnej identyfikowalności produktu i jego pochodzenia.

Konsumenci niekoniecznie znają nazwę Smithfield Foods, Inc, gdyż firma sprzedaje swoje wyroby pod wieloma markami znanymi na całym świecie. W krajach Ameryki Północnej są to: Smithfield, Eckrich, Farmland, Armour, Cook’s, Gwaltney, John Morrell, Kretschmar, Curly’s, Carando, Margherita czy Healthy Ones, natomiast w Polsce są to: Krakus, Morliny, Morlinki, Berlinki, Mazury oraz Yano.