Kodeks Etyki

Jako duża firma działająca na rynku, posiadamy Kodeks Etyki Postępowania w Biznesie. Zawiera on zasady i zwyczaje postępowania w zgodzie z prawem i etyka biznesową

Etyka biznesowa
Niezależnie od wymogów ściśle określonych prawem, nasi pracownicy powinni przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej i osobistej. Oznacza to, że zawsze powinni postępować uczciwie i etycznie niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi pracownikami firmy, osobami trzecimi, podmiotami gospodarczymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami czy organami administracji.
Poprzez rozwiązania systemowe zapobiegamy konfliktom interesów rozumianym jako sytuacje, w których prywatny interes naszego pracownika mógłby w jakikolwiek sposób kolidować z interesami naszej firmy.
Nie wspieramy działalności politycznej, natomiast zachęcamy wszystkich naszych pracowników do korzystania z praw obywatelskich przez głosowanie w wyborach.

Przestrzeganie prawa
Dążymy do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzenia działalności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. W szczególności dążymy do budowania relacji biznesowych opartych na zasadach uczciwej konkurencji. Chronimy wypracowaną przez wiele lat własność intelektualną, jako cenny składnik naszego majątku.

Szkolenie i edukacja
Poprzez spotkania, szkolenia i dyskusje upewniamy się, że nasi pracownicy znają i rozumieją zasady etyczne oraz prawidłowo je stosują. Co roku wymagamy od pracowników formalnego potwierdzenia znajomości i stosowania Kodeksu Etyki
i Postępowania w Biznesie, zgodności z prawem i innymi procedurami

Anonimowa linia etyczna
Naszym pracownikom, klientom i dostawcom umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnej i anonimowej linii etycznej, gdzie mogą zgłosić faktyczne lub potencjalne naruszenia powyższych zasad:
tel. +48 800800041 oraz e-mail: compliance@smithfield.com.

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie (pol)

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie (eng)

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie (ros)