Zrównoważony rozwój

Planowany wzrost ludności do 9 miliardów w 2050 roku niesie za sobą konieczność odpowiedzi na pytanie czy świat będzie posiadał odpowiednią ilość żywności. Sprostanie temu zadaniu oznacza konieczność rozwoju w sposób zrównoważony, czyli bez szkody, a wręcz z korzyścią dla lokalnych społeczności i otoczenia.

Działania zgodne z zasadami i w ramach zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część działań Smithfield Polska. Od kilku lat Smithfiled Foods, Inc. monitoruje i gromadzi wszelkie dane dotyczące zrównoważonego rozwoju dla wszystkich swoich oddziałów na całym świecie. Informacje te obrazują osiągnięcia, postęp i realizację celów wytyczanych w 6-ciu płaszczyznach zrównoważonego rozwoju. Dane gromadzone są w corocznym raporcie publikowanym na stronie Smithfiled Foods pod https://www.smithfieldfoods.com/sustainability-reports

Smithfield Polska wybrał te same płaszczyzny zrównoważonego rozwoju czyniąc je, podobnie jak we wszystkich oddziałach Smithfield Foods, Inc, częścią biznesowej filozofii działania i strategii. Należą do nich: bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo pracowników, ochrona środowiska, wspieranie lokalnych społeczności oraz budowanie wartości dodanej.

Zobacz więcej o zrównoważonym rozwoju na naszych pozostałych stronach:
Animex
Agri Plus

Bezpieczeństwo żywności

Jako producent bezpiecznej żywności, wyróżniającej się wysoką jakością, posiada liczne procedury i standardy zapewniające spełnienie wymogów prawa i przepisów.

Bezpieczeństwo pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest priorytetem w działaniach Smithfield Polska.

Polepszenie opieki nad zwierzętami

W Smithfield Polska wszystkie fermy własne i kontraktowe posiadają wdrożoną „Politykę Dobrostanu Zwierząt”.

Dbałość
o środowisko

Polityka środowiskowa to wspólna polityka zakładów Smithfield Polska stosowana w celu doskonalenia działalności produkcyjnej, przy jednoczesnej i ciągłej poprawie ochrony środowiska.

Wspieranie lokalnych społeczności

Być dobrym sąsiadem i odpowiedzialnym partnerem wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność – to hasło stanowi kierunkowskaz dla działań Smithfield Polska.

Budowanie wartości dodanej

Rozwój naszej Firmy odbywa się dzięki i przy ścisłej współpracy z setkami polskich rolników i hodowców trzody chlewnej, przy pełnym poszanowaniu zasad partnerstwa i zrównoważonego rozwoju.