Bezpieczeństwo Pracowników

Mottem Smithfield Foods, Inc. jest: „Firma jest tak silna i dobra jak jej pracownicy”.

Zdrowie i bezpieczeństwo ponad 8.500 naszych pracowników jest priorytetem w działaniach Smithfield Polska. Staramy się, aby każdy pracownik wracał z pracy tak samo zdrowy jak do niej przybył. Naszym priorytetem jest eliminacja wypadków przy pracy i w miejscu pracy.

Tworzymy sprawiedliwe, etyczne i bezpieczne środowisko pracy poprzez systemowe zarządzanie, zgodnie ze standardami korporacyjnego EIPMS (Employees Improvement Procedures and Safety Management).

Wprowadzenie powyższych zasad oraz procedur przyczyniło się w znacznym stopniu do spadku wypadkowości w podmiotach Grupy Smithfield Polska do poziomu znacznie poniżej średniej krajowej dla przemysłu żywnościowego w Polsce wynoszącego 13,46.

Naszym pracownikom oferujemy liczne szkolenia, możliwości awansu i pewne zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach w firmie, która konsekwentnie zwiększa obroty i skalę działalności.