Bezpieczeństwo Żywności

Smithfield Polska jako producent bezpiecznej żywności, wyróżniającej się wysoką jakością, posiada liczne procedury i standardy zapewniające spełnienie wymogów prawa i przepisów. Obejmują one produkcję roślinną, produkcję odpowiednich pasz, hodowlę zwierząt, produkcję mięsa i przetworów mięsnych.

W Smithfield Polska nasze firmy kontrolowane są przez państwowe inspekcje nadzorujące procesy produkcji i bezpośrednio samą żywność. Należą do nich: Państwowa Inspekcja Nasiennictwa i Zbóż,  Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

W Smithfield Polska wdrożona polityka jakości oraz postępowanie zgodnie z zasadami i dobrymi praktykami stanowi zestaw wytycznych ważnych dla każdego pracownika na każdym stanowisku pracy.