Budowanie wartości dodanej

Smithfield Polska postępuje zgodnie z misją i filozofią działania swoich właścicieli, dla których postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju jest absolutnym priorytetem i „drogowskazem”. Dlatego rozwój naszej Firmy odbywa się dzięki i przy ścisłej współpracy z setkami polskich rolników i hodowców trzody chlewnej, przy pełnym poszanowaniu zasad partnerstwa i zrównoważonego rozwoju. Stały wzrost naszej Firmy prowadzi do stabilnego rozwoju naszych partnerów. A z kolei nasz wspólny rozwój przekłada się na poprawę ochrony środowiska czy życie lokalnych społeczności.

Współpraca z polskim rolnikami odbywa się na wielu płaszczyznach. Od produkcji roślinne począwszy poprzez hodowlę świń, na skupie żywca do naszych zakładów mięsnych kończąc.

Tylko w roku 2013 Smithfield Polska zakupił od polskich hodowców trzodę chlewną za ponad miliard złotych. Naszych dostawców wspieramy wiedzą i doradztwem mającym na celu dostawy materiału o najwyższej jakości celem uzyskania dopłat premium do ceny podstawowej.

Pomagamy społecznościom w naszych lokalizacjach poprzez wspieranie młodzieży uczącej się (sprawdź Fundacja Smithfielda) a także poprzez pomoc ludziom dotkniętym przez los. Dzięki rozwojowi Firmy, tworzymy miejsca pracy na lokalnych rynkach które często są miejscami o bardzo wysokim bezrobociu.

W lokalizacjach, w których działamy należymy nie tylko do największych pracodawców, ale także jesteśmy zazwyczaj największym lokalnym płatnikiem podatków tworzących budżety gminne czy miejskie.
Organizujemy spotkania z interesariuszami tj. naszymi hodowcami, dostawcami, klientami, konsumentami, przedstawicielami lokalnych władz i społeczności/ w celu komunikacji działań firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju i wpływu tych działań na lokalne otoczenie. Prowadzimy rozmowy i konsultacje dla ciągłej poprawy nie pożądanego oddziaływania na środowisko i lokalne otoczenie. Wspólnie oceniamy możliwe ogniska zagrożeń i razem opracowujemy plany ich eliminacji.

Dbamy o to, aby ekonomiczne korzyści i tzw. wartość dodana z tego tytułu zostały uzyskane przez wszystkie zainteresowane strony i prowadziły do wzrostu i poprawy konkurencyjności naszej Firmy ale także i naszych partnerów.