Wspieranie lokalnych społeczności

Jak jedna Rodzina

Aktualne dla firmy Smithfield hasło: „myśl globalnie – działaj lokalnie” znajduje odbicie w naszych codziennych inicjatywach i działaniach w lokalizacjach, gdzie znajdują się firmy i zakłady należące do Smithfield Polska.

Jednym z naszych podstawowych priorytetów jest wspieranie lokalnych społeczności. Chcemy się czuć i być częścią jednej wielkiej Rodziny.

Dla realizacji tego priorytetu w zakresie pomocy młodym ludziom w zdobyciu dobrej edukacji i kontynuacji ich edukacyjnej kariery powstała Fundacja Smithfield Polska.

FUNDACJA SMITHFIELD POLSKA IM. ZYGMUNTA PIWOŃSKIEGO

Fundacja została powołana 20 września 2007 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego dla firmy pracownika Zygmunta Piwońskiego, który był orędownikiem wspierania potrzebujących, a w szczególności zdolnej młodzieży. Dlatego też podstawowym celem Fundacji jest wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży pochodzącej z regionów, w których działalność produkcyjną, hodowlaną i rolniczą prowadzą podmioty wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska, w szczególności wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży z rodzin pracowników oraz rodzin rolników stale współpracujących z tymi podmiotami.

Miesięczne stypendia w wysokości 200 złotych dla młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich oraz 300 złotych dla studentów studiów dziennych – przyznawane są na cały rok szkolny (odpowiednio na 10 lub 9 miesięcy). Dla szczególnie wybitnych i wyróżniających się stypendystów, mogą zostać przyznane w danym roku stypendialnym, jednorazowe specjalne stypendia w kwocie nie wyższej niż 1.000,00 zł.

Fundacja istnieje już 11 lat. W ciągu tego całego okresu przydzieliliśmy łącznie 2.518 stypendiów, na łączną kwotę 5.695.700 zł, w tym na sam rok stypendialny 2018/2019 przyznano 432 stypendia naukowe, na łączną kwotę 991.400,00 zł.

Serdecznie zachęcamy młodzież tj. dzieci naszych pracowników, dostawców i kontrahentów do składania aplikacji.
Zobacz więcej.

INNE DZIAŁANIA LOKALNE

Ale pomoc potrzebującym to nie tylko Fundacja Smithfield Polska. Ponadto z wielu naszych działań lokalnych warto wymienić:

  • Wspieranie lokalnych społeczności – w tym organizacji charytatywnych.
    Systematyczna akcja dożywiania dzieci z najuboższych środowisk wiejskich.
  • Sponsorowanie szkół w regionach działalności Agri Plus (pomoce szkolne, książki, wydawnictwa, działalność sportowo-kulturalna).
  • Sponsorowanie organizacji społecznych, użyteczności publicznej (Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt gaśniczy i medyczny) oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionach działalności produkcyjnej Agri Plus.