Wspieranie lokalnych społeczności

Być dobrym sąsiadem i odpowiedzialnym partnerem wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność – to hasło stanowi kierunkowskaz dla działań Smithfield Polska w każdej codziennej inicjatywie na rzecz lokalnych społeczności, co stanowi jeden z priorytetów naszej działalności.

Ważnym elementem składowym w zakresie pomocy młodym ludziom w rozwijaniu swojej edukacji i pasji, jest realizacja głównego działania statutowego Fundacji Smithfield Polska im. Zygmunta Piwońskiego.

FUNDACJA SMITHFIELD POLSKA IM. ZYGMUNTA PIWOŃSKIEGO

Fundacja została powołana 20 września 2007 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego wieloletniego i zasłużonego dla firmy pracownika Zygmunta Piwońskiego, który był orędownikiem wspierania potrzebujących, a w szczególności zdolnej młodzieży. Dlatego też podstawowym celem Fundacji jest wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży pochodzącej z regionów, w których swoją działalność prowadzą podmioty wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska, w szczególności wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży z rodzin pracowników oraz rodzin rolników stale współpracujących z tymi podmiotami.

>> Statut Fundacji
>> KRS Fundacji

Miesięczne stypendia w wysokości 200 złotych dla młodzieży szkół podstawowych i uczniów szkół średnich oraz 300 złotych dla studentów studiów dziennych – przyznawane są na cały rok szkolny (odpowiednio na 10 lub 9 miesięcy). Dla szczególnie wybitnych i wyróżniających się stypendystów, mogą zostać przyznane w danym roku stypendialnym, jednorazowe specjalne stypendia w kwocie nie wyższej niż 1.000,00 zł.

Fundacja istnieje już 16 lat. W ciągu tego całego okresu przydzieliliśmy łącznie ponad 4600 stypendiów, na łączną kwotę ponad 10,5 mln złotych.

DZIĘKUJEMY NASZYM WSZYSTKIM DARCZYŃCOM !

>> Ilość i wartość przyznanych stypendiów
>> Stypendia w Polsce

Serdecznie zachęcamy dzieci naszych pracowników, dostawców i kontrahentów do składania aplikacji.

Załączniki do pobrania i uzupełnienia dla kandydatów oraz stypendystów Fundacji

Numer konta Fundacji: 92 1050 1432 1000 0023 2534 8379

Kontakt: fundacja.smithfield@animex.pl

INNE DZIAŁANIA LOKALNE

Ale pomoc potrzebującym to nie tylko Fundacja Smithfield Polska. Ponadto z wielu naszych działań lokalnych warto wymienić:

  • Wspieranie lokalnych społeczności – w tym organizacji charytatywnych.
  • Systematyczna akcja dożywiania dzieci z najuboższych środowisk wiejskich.
  • Sponsorowanie szkół w regionach działalności Agri Plus (pomoce szkolne, książki, wydawnictwa, działalność sportowo-kulturalna).
  • Sponsorowanie organizacji społecznych, użyteczności publicznej (Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt gaśniczy i medyczny) oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionach działalności produkcyjnej Agri Plus.