Dbałość o środowisko

Największym wyzwaniem i celem dla grupy firm Smithfield Polska jest stałe zmniejszanie oddziaływania i wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Cel ten opisany w przyjętej „polityce środowiskowej” realizujemy poprzez stała kontrolę i redukcje emisji a także ciągłego dążenia do zmniejszania zużycia energii i wody.

Polityka środowiskowa to wspólna polityka zakładów Smithfield Polska stosowana w celu doskonalenia działalności produkcyjnej, przy jednoczesnej i ciągłej poprawie ochrony środowiska. Realizowana jest przez wszystkich pracowników, a dla kierownictwa stanowi absolutny priorytet w podejmowaniu strategicznych oraz biznesowych decyzji operacyjnych.

Całkowita eliminacja wykroczeń i kar środowiskowych (tzw NOV’s) jest celem nadrzędnym dla grupy Smithfield na całym świecie.

Demonstrujemy swoją odpowiedzialność poprzez spełnianie wymagań odpowiednich ustaw i przepisów dotyczących środowiska naturalnego oraz zachowania lub stałej poprawy określonych w nich limitów. Chronimy środowisko poprzez zapobieganie i minimalizację emisji zanieczyszczeń, obniżanie zużycia zasobów naturalnych – szczególnie wody, energii elektrycznej oraz ciągłe doskonalenie procedur proekologicznych.

Wszystkie jednostki należące do Smithfield Polska posiadają certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (30 lokalizacji objętych zakresem: 8 zakładów mięsnych, 16 ferm i 6 wytwórni pasz). W ramach zaangażowania w ochronę zasobów naturalnych jednostki Smithfield Polska biorą udział w Dniach Sprzątania Świata oraz od 10 lat organizują coroczne spotkania z młodzieżą w ramach Światowego Dnia Monitoringu Wody. Cele ustanowione przez Smithfield Polska zakładają redukcję o 10% lub więcej zużycia w latach 2008 – 2016 wody, energii, emisji gazów cieplarnianych czy odpadów.

Na dzień obecny wszystko wskazuje na to, że te odważne założenia i cele zostaną osiągnięte lub nawet przekroczone.

Wiele z inicjatyw podejmowanych przez firmy Smithfield Polska zyskuje wysokie społeczne uznanie, a nawet zostaje nagrodzonych w ogólnokrajowych konkursach i zawodach.