Dobrostan Zwierząt

Dbanie o zwierzęta stanowi jedną z najważniejszych wartości naszej działalności.

W Smithfield Polska wszystkie fermy własne i kontraktowe posiadają wdrożoną „Politykę Dobrostanu Zwierząt”. Spółka hodowlana Agri Plus kierując się dyrektywą 2001/88/WE posiada 100% kojców zbiorowych dla macior.

W każdym zakładzie ubojowo-przetwórczym zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za dobrostan zwierząt, raportująca bezpośrednio do Dyrektora Zarządzającego zakładem. Pracownik ten nadzoruje i monitoruje oraz dokumentuje wszelkie aspekty związane z dobrostanem w codziennych raportach. Skuteczne wdrożenie procedur i instrukcji w zakresie dobrostanu zwierząt w zakładach Animex jest potwierdzone corocznymi audytami.

Wszystkie firmy transportujące dla nas zwierzęta posiadają stosowne szkolenia oraz świadectwa  wydane przez Inspekcję Weterynaryjną.