Informacje o zawarciu porozumienia o współadministracji

Do tej pory każda ze spółek wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska samodzielnie administrowała danymi osobowymi swoich pracowników, klientów i kontrahentów, jak również dbała o ich bezpieczeństwo. W związku ze zmianą przepisów oraz wejściem w życie RODO postanowiły one jednak połączyć swoje siły i stworzyć wspólne zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. A wszystko po to, aby ujednolicić zasady przetwarzania danych osobowych, jak również zwiększyć ich bezpieczeństwo.

W dniu 18 maja 2018 r. spółki wchodzące w skład Grupy Smithfield Polska (wykaz współadministratorów danych osobowych wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska) zawarły porozumienie, w którym postanowiły wspólnie określić cele i sposoby przetwarzania danych osobowych znajdujących się w ich posiadaniu. Tym samym stały się one Współadministratorami zbieranych i przetwarzanych przez każdą ze spółek danych osobowych. Zasadniczym celem przedmiotowego porozumienia było  uregulowanie w sposób wyczerpujący i kompleksowy obowiązków współadministratorów zarówno w sferze wewnętrznej – względem siebie, jak i w stosunkach zewnętrznych – w relacji do osób, których dane są przetwarzane oraz organów nadzoru. Dzięki temu polityka ochrony danych osobowych Grupy Smithfield Polska może stać się jeszcze bardziej transparentna oraz efektywna.

Jeżeli jesteś zainteresowany treścią ww. porozumienia, pod tym linkiem możesz zapoznać się z jego wyciągiem.

W dniu 01 czerwca 2020 r. ze względu na wewnątrz grupowe połączenie spółek w trybie w trybie art. 492§1pkt 1 ksh, nastąpiła zmiana w zakresie jednego ze Współadministratorów Danych Osobowych wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska. Nowym Współadministratorem Danych Osobowych jest: Animex Foods sp. z o.o.  W związku z powyższym zostało podpisane nowe porozumienie o współadministracji. Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Smithfield Polska został uaktualniony.